Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

MONDZORG DE RIETGORS

CODE   PRESTATIES TARIEF
H11 Trekken tand of kies €40,34
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €30,12
H21 Kosten hechtmateriaal €5,72
H26 Hechten weke delen €59,16
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €64,54
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €48,41
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €32,27
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €64,54
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting €86,06
H44 Primaire antrumsluiting €59,16
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling €53,79
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €16,14
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €75,30
H60 Marsupialisatie €75,30
H65 Primaire sluiting €145,22
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €75,30
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €145,22
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €102,19
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €172,11
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €53,79