Implantaten

MONDZORG DE RIETGORS

CODE   PRESTATIES TARIEF
J01 Initieel onderzoek implantologie €59,72
J02 Verlengd onderzoek implantologie €91,87
J03 Proefopstelling €124,02
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €41,34
J06 Vrijleggen foramen mentale €27,56
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik €**
J08 Aanbrengen botvervangers in extractie wond €18,37
J09 Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €220,49
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €137,80
J11 Prepareren donorplaats €124,02
J12 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €133,21
J13 Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €64,31
J15 Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €78,09
J16 Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft €78,09
J17 Aanvullende ophoging bodem bijholte €119,43
J18 Ophoging bodem bijholte orthograad €55,12
J19 Toeslag esthetische zone €59,72
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak €209,92
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond €75,33
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond €105,65
J23 Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €68,90
J24 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond €22,97
J25 Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond €41,34
J26 Moeizaam verwijderen implantaat €151,58
J27 Vervangen implantaat €209,92
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste €96,46
J31 Volgende bindweefseltransplantaat €45,93
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef €105,65
J33 Kosten implantaat €290,00
J40 Twee magneten/drukknoppen €142,40
J41 Elke volgende magneet, drukknop €32,15
J42 Staaf tussen twee implantaten €188,33
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €59,72
J44 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €22,97
J50 Boven- en onder klikgebit €473,13
J51 Onder-klikgebit €307,76
J52 Boven-klikgebit €307,76
J53 Omvorming klikgebit €91,87
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €119,43
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €137,80
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €160,77
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €78,09
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €101,06
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €124,02
J60 Specifiek consult nazorg implantologie €50,53
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €82,68
J70 Opvullen zonder staafdemontage €128,62
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €160,77
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €183,74
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €206,71
J74 Reparatie zonder staafdemontage €50,53
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €96,46
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €119,43
J77 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €142,40
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €467,62
J97 Overheadkosten implantaten €166,12
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €94,01