Maken en beoordelen foto’s

MONDZORG DE RIETGORS

CODE   PRESTATIES TARIEF
X10 Kleine rontgenfoto €15,06
X21 Kaakoverzichtsfoto €64,54
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €64,54
X24 Schedelfoto €29,04
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €129,09
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €53,79