Maken en beoordelen foto’s

MONDZORG DE RIETGORS

CODE PRESTATIES TARIEF 2020
X10 Kleine rontgenfoto €16,33
X21 Kaakoverzichtsfoto €69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak €69,97
X24 Schedelfoto €31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto €198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €58,31