Disclaimer

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De website van Mondzorg de Rietgors  wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij Mondzorg de Rietgors streeft naar correcte en actuele informatie. Mondzorg de Rietgors kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. Mondzorg de Rietgors aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert Mondzorg de Rietgorsu daarover met haar contact op te nemen. Mondzorg de Rietgors aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen. Als u verder nog vragen heeft over de disclaimer klik dan op de button: