KLAChtenformulier                        

MONDZORG DE RIETGORS

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een behandeling in onze praktijk. In de meeste gevallen kan een gesprek met de tandarts uitkomst bieden. U kunt dan gebruikmaken van onderstaand klachtenformulier. Heeft u behoefte aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar onze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen om tot een oplossing te komen........ * indicatie verplichtveld. .

* indicates required field