Tarieven

TARIEVEN

MONDZORG DE RIETGORS

tarieven bij tandartspraktijk "Mondzorg De Rietgors"

Onderstaand een beknopt overzicht van codes en tarief-categorieën voor 2017. Via het "pulldown menu TARIEVEN" kunt U  onze tarieven vinden voor verrichtingen in de desbetreffende categorie.

nr. Titel Code
I  Consultatie en diagnostiek C
II Maken en/of beoordelen foto’s X
III  Preventieve mondzorg M
IV  Verdoving A
V  Verdoving door middel van een roesje B
VI  Vullingen V
VII  Wortelkanaalbehandelingen E
VIII Kronen en bruggen R
IX  Kaakgewrichtsbehandelingen G
X  Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) H
XI  Kunstgebitten P
XII  Tandvleesbehandelingen T
XIII  Implantaten J
XIV  Uurtarieven U
XV  Abonnementen Z
Aan sommige prestaties zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden. Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener. De tarieven zijn ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.